0910-54 54 104
0939-55 55 140

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی :
جنسیت : نام :
نام خانوادگی : نام پدر :
شماره شناسنامه : محل صدور:
تاریخ تولد : محل تولد :
رشته تحصیلی : میزان تحصیلات :
دین : وضعیت سربازی :

وضعیت تاهل :
وضعیت تاهل :
تعداد فرزند :
نام - همسر :
نام خانوادگی - همسر :
شغل همسر :
نام محل کار - همسر :

سوابق تحصیلی :

سابقه تحصیلی 1

نام موسسه آموزشی : مقطع تحصیلی :
رشته تحصیلی : محل اخذ مدرک :
زمان شروع : زمان خاتمه

سابقه تحصیلی 2

نام موسسه آموزشی : مقطع تحصیلی :
رشته تحصیلی : محل اخذ مدرک :
زمان شروع : زمان خاتمه

سابقه تحصیلی 3

نام موسسه آموزشی : مقطع تحصیلی :
رشته تحصیلی : محل اخذ مدرک :
زمان شروع : زمان خاتمه

سوابق شغلی :

سوابق شغلی 1

نام محل کار : تلفن محل کار :
سمت / شغل : نوع استخدام:
زمان شروع کار : زمان خاتمه :
علت قطع همکاری مدت سابقه بیمه

سوابق شغلی 2

نام محل کار : تلفن محل کار :
سمت / شغل : نوع استخدام:
زمان شروع کار : زمان خاتمه :
علت قطع همکاری مدت سابقه بیمه

سوابق شغلی 3

نام محل کار : تلفن محل کار :
سمت / شغل : نوع استخدام:
زمان شروع کار : زمان خاتمه :
علت قطع همکاری مدت سابقه بیمه

سوابق شغلی 4

نام محل کار : تلفن محل کار :
سمت / شغل : نوع استخدام:
زمان شروع کار : زمان خاتمه :
علت قطع همکاری مدت سابقه بیمه

آشنایی با زبان خارجی :
انگلیسی :
مکالمه : خواندن : نوشتن :
سایر :
مکالمه : خواندن : نوشتن :


سایر دوره های آموزشی و تخصصی :
1.عنوان دوره :
2. عنوان دوره :
3. عنوان دوره :
4. عنوان دوره :
5. عنوان دوره :
6. عنوان دوره :
7. عنوان دوره :
میزان آشنائی با Excel میزان آشنائی با Word میزان آشنائی با اینترنت

سایر اطلاعات :
زمینه شغلی : شغل مورد نظر :
میزان حقوق درخواستی : نحوه آشنایی با شرکت :
آیا در حال حاضر شاغل هستید؟ بله خیر درصورت جواب مثبت ،نام موسسه یا شرکت :
آیا سابقه محکومیت کیفری دارید ؟ بله خیر شرح :
آدرس ایمیل:
تلفن ثابت : تلفن همراه :
آدرس :
عضویت در خبرنامه
captcha

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت مارکت 021

Copyright © 2016 market021.com All rights reserved